A/ Quy định về thanh toán:

  • Quý khách hàng thanh toán trước 50% giá trị đơn hàng, khi đặt hàng với số lượng trên 200 tấm.
  • Quý khách hàng thanh toán trước 30% giá trị đơn hàng, khi đặt hàng với số lượng trên 100 tấm.
  • Đối với những đơn hàng theo quy cách riêng, đặt cọc trước 30% giá trị đơn hàng. (Áp dụng cho đơn hàng trên 10m3).

B/ Hình thức thanh toán:

1/ Chuyển Khoản

2/ Tiền mặt:

  • Thanh toán 100% giá trị đơn hàng sau khi trừ cọc.
  • Thanh toán 100% giá trị đơn hàng lẻ.